Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Giriş

      MİSYONUMUZ


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç ve genel esaslar bölümlerindeki hükümler misyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan  Türkiye Cumhuriyetine her zaman bağlı kalmak ve sahip çıkmak,

Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, Ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyetimizi ve demokrasiyi korumak,

Atatürk İlke ve İnkilaplarına daima uymak ve onların ışığında hizmet üretmek,

Herkese dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit muamelede bulunmak,

Devletin ve milletin menfaatlerini en üst seviyede korumak, devlet malı araç ve gereçleri en iyi şekilde kullanmak,

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak kanunların uygulanmasını sağlamak,

Yönetimi tüm birimleri ile etkin şekilde denetlemek ve rehberlik etmek,

Görev ve yetki alanımız içinde yardıma ihtiyacı olanlara ve yardım isteyenlere her hal ve şartlar içerisinde yardımda bulunmak,

Emniyet Teşkilatını modern ve demokratik yönetim anlayışının gereği olarak geleceğe hazırlamak,

Kamu düzenini korumak ve sağlamak, demokratik bir yapı içerisinde insan hak ve özgürlüklerini, amme şahıs tasarruf emniyetini, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak,

Trafik kazaları ve ihlallerinin azaltılmasını sağlamak ve can ve mal kaybını en aza indirmek,  ​ 

 

  

 

 

VİZYONUMUZ

Empatik, kararlı şefkatli ve güler yüzlü bir anlayışla görev ifa etmek,

Şeffaf ve hesap verebilir bir idare oluşturmak,

Vazifemizi yerine getirirken Herkese adil, eşit, hızlı, nazik, güler yüzlü yaklaşmak,

Sorumluluk bilinci üst düzeyde işini en iyi yapan personel hedefine ulaşmak,

İnsanımıza en iyi, en güzel kamu  hizmetini en seri şekilde sunmak,

Hukuki sorumluluklarını tamamen bilen ve sahiplenen, asayiş ve güvenlik hizmeti sunumunda toplumun ve sahip olduğu insan kaynaklarının istek ve beklentilerini karşılayarak kendini sürekli yenilemek,

Kamu hizmetinin sunulmasında  sınır gözetmeksizin tam kadro ile kaliteli, fonksiyonel  ve etkin çalışmak,

Yasaların belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hareket ederek, insanların huzur ve güvenliğini bozmak isteyenlerin davranışlarını caydırmak,

Suç faillerinin en kısa sürede yakalayarak adalet önüne çıkartmak,

Kamu hizmeti üreten personelimizin görevini en iyi şekilde yapabilmesini sağlamak amacıyla motivasyonunu arttıracak ve huzur ortamında görev yapmasını sağlayacak tedbirleri almak,

İnsan haklarına saygılı, tarafsız, adil, birleştirici ve hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeksizin, evrensel değerlerin ışığı altında ülkemize ve vatandaşlarımıza her alanda en üst seviyede kamu hizmet sunarak toplumun desteğini kazanmış bir teşkilat olmak,

Gelişen dünya teknolojisini kullanmak, sürekli yenilikleri takip etmek, kendisini yenilemek ve geliştirmek.

 

 

 ​

  • POLİS RADYOSU
  • EDEVLET
  • KURUMSAL EPOSTA
  • POLSAN
  • MALATYA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • POLİS AKADEMİSİ
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • BİMER