Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yabancılar İşlemleri

Giriş
 Resim700.jpgDUYURU

 

            İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen yabancılara ait tüm iş ve işlemler 18/05/2015 tarihi itibariyle İl Göç İdaresi Müdürlüklerince yürütülmeye başlayacaktır.

            18/05/2015 tarihi itibariyle ilk, geçiş ve uzatma başvurularının elektronik olarak yapılabilmesi için e-İkamet sistemi geliştirilmiştir. Bu tarihten önce İl Emniyet Müdürlüklerince verilen randevular da bu sistem üzerinden yenilenebilecektir.

e-İkamet sistemine ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için www.goc.gov.tr​ adresini ziyaret ediniz.

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

 

  

 

 

 

 

 

MALATYA VALİLİĞİ

       İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
•Harç Bedelleri
•İkamet İşlemleri
•Yasadışı Göç
•İnsan Ticareti İle Mücadele

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel    :0-422-322 33 32
Faks : 0-422-212-55-18
Adres:  İkamet ve İltica İşlemleri : Valilik Binası Zemin Kat (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)

             Vatandaşlık ve Sınırdışı İşlemleri : Polis Evi Zemin Kat

             Suriye Uyruklu Yabancıların Kayıt İşlemleri : Sanayi Polis Merkezi Amirliği

            

İkamet İzni Bedeli : 55 TL
Tek Giriş Vize Harcı : 353.10 TL

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yeni harç miktarlarıdır.


İKAMET İŞLEMLERİ 

 

Başadön

İkamet İzni Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

Ülkemiz 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göçü yeni bir paradigmayla yönetmeye başlamıştır. Bu doğrultuda yabancıların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve daha şeffaf yürütülmesi için yeni uygulamalar hızla hayata geçirilmektedir.
        Yabancılara yönelik yeni uygulamaya koyulan son yenilik ise yabancıların ikamet izni başvuru taleplerinde istenecek belgelerin düzenlenmesine yöneliktir. 16 Ocak 2015 tarihinde uygulamaya konulan düzenleme ile ikamet izni başvuru işlemlerinde yabancılardan istenecek belgeler düzenlenmiştir.

 

 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler

1.1.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.1.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

1.2.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.2.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.3. Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

1.3.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.3.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan(Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 İdarenin talep etmesi halinde temas kuracağı kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

1.4.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.4.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

1.5.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.5.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Eğitim/staj görülen kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitimin/stajın süresinin uzadığını gösterir belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.6. Turizm amaçlı kalacaklar

1.6.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.6.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 İdarenin talebi halinde, seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

1.7.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Tedavi göreceği kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alacağı, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedavisine başlanıldığına dair belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

1.7.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Tedavi gördüğü hastaneden alacağı tedavisinin devam ettiğine dair belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

o Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

1.8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

1.8.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Adli veya idari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.8.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)  Adli veya idari makamların karar ve taleplerinin devam ettiğini gösterir belge

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

1.9.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

o Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

o Destekleyicinin ölüm belgesi

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.9.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

1.10.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne dair belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.10.2. Uzatma başvurusu (bu sebeple sadece bir defa uzatılabilir)

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Türkçe dil kursu görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

1.11.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

o Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

1.11.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Eğitim, araştırma, staj veya kurs görülen kurumdan alınacak eğitimin süresinin uzadığını gösterir belge

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

o Belirtilen programlar süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

1.12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

1.12.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.12.2. Uzatma başvurusu

Bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir, uzatılmaz.

 

1.      AİLE İKAMET İZNİ

 

1.1. Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar

1.1.1. İlk başvuru

Kendisinden;

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Evli olduklarını gösterir belge

 

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.1.2. Uzatma başvurusu

Kendisinden;

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Evli olduklarını gösterir belge

 

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.2. Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Eşi

1.2.1. İlk başvuru

Kendisinden;

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)

 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

 Evli olduklarını gösterir belge

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.2.2. Uzatma başvurusu

Kendisinden;

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)

 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

 Evli olduklarını gösterir belge

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.3. Ergin Olmayan Yabancı Çocuk - Bağımlı Yabancı Çocuk

1.3.1. İlk başvuru

Kendisinden;

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 

Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)

 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının ibrazı

 Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.3.2. Uzatma başvurusu

Kendisinden;

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 

Destekleyiciden;

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)

 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

 Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

 1. ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

1.1. İlköğretim-Ortaöğretim

1.1.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci Belgesi

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.1.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci belgesi

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.2. Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora

1.2.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci Belgesi

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 

1.2.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci belgesi

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

1.3. Değişim Programı

1.3.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Dört (4) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci Belgesi

 Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge

 Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.) :

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

o Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

1.3.2. Uzatma başvurusu

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

 Öğrenci belgesi

 On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

 

Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

 

 1. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

1.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni

1.1.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 İki (2) adet fotoğraf

 Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 Adli sicil kaydı

 Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o Özel sağlık sigortası

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.1.2. Uzatma başvurusu

Süresiz verilir. Uzatılmaz.

1.2. Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni

(Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)

1.2.1. İlk başvuru

 İkamet İzni Başvuru Formu

 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)

 İki (2) adet fotoğraf

 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

 

1.2.2. Uzatma başvurusu

Süresiz verilir. Uzatılmaz.

 

A.    İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1. Tüm ikamet izni başvurularında idare ek bilgi ve belge isteyebilir.

2. İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını isteyebilir.

3. İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.

4. Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.

5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport veya pasaport yerine geçerli belgeler temel alınarak doldurulur.

6. Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancının bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi halde başvuru değerlendirmeye alınmaz.

7. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

8. Pasaportun aslı ibraz edilir.

9. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.

10. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, yabancıdan kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösterir belge talep edilir.

11. Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.

12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının Genelgesi uyarınca “İşbu poliçe 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında olanlar, bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidir. Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

13. Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır.

14. İkamet izinleri PTT aracılığıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese ilişkin cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.

15. İkamet izni başvurularında idarece yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.​ 

​​


 

YASA DIŞI GÖÇ Başadön
Yasadışı göç, özünde, ülkelerin topraklarına girişe ilişkin belirledikleri yöntem ve kurallara uyulmadan, bir başka deyişle sınırların yasadışı yollarla geçilmesini ifade etmektedir. Ülkelere giriş ve çıkışlar için belirlenmiş olan sınır kapıları dışında, sınırın her hangi bir bölgesinden geçmek sıklıkla kullanılan bir yöntem olmakla birlikte hava, kara ve deniz kapılarından sahte seyahat belgeleri kullanılarak ülkeye girmeye ya da ülkeden çıkmaya çalışmak için kullanılan diğer yollardır.
Bu yolların kullanımında başvurulan yöntemler ise çeşitlilik göstermektedir.Coğrafi konumu itibariyle Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki ulaşım güzergâhları üzerinde bulunması, komşu ülkelerdeki savaş ve istikrarsızlık durumunun sürekliliği, fiziki yapısı gibi etkenler Türkiye’yi batılı ülkelerde yaşanan yasadışı göç deneyimlerinden farklı bir noktaya koymaktadır.
Türkiye ekonomik açıdan cazibe merkezleri olan Batı Avrupa ülkeleri ile yoksulluk işsizlik ve belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı Ortadoğu ve güney batı Asya ülkeleri arasında bulunması nedeniyle özellikle Batı Avrupa ülkelerine yönelik yasadışı insan trafiğinin geçiş ülkesi konumundadır.
   
Türkiye’nin yasadışı göçmen kaçakçılığında tercih edilen bir yol olmasının bir nedeni de göçmen kaçakçıları açısından Türkiye üzerinden Avrupa’ya insan kaçırmanın maliyetinin daha düşük olmasıdır. Orta doğu ve Asya’dan gelen kaçak göçmenlerin Karadeniz’in kuzeyinden veya Akdeniz’den Avrupa’ya geçişleri Türkiye’ye üzerinden yapılacak geçişlere göre daha maliyetli ve riskli görülmektedir. Komşu ülkelerde özellikle Irak’ta yaşanan otorite boşluğu nedeniyle bu ülkelerdeki denetimlerin yetersizliği de Türkiye’nin tercih edilme nedenlerinden birisidir. Bu ülkelerden sorun yaşamadan geçiş yapan kaçak göçmenler, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun arazi yapısının olumsuzluğu dolayısıyla denetimin zor olduğu bölgelerden Türkiye’ye girmekte, buradan özellikle İzmir-Çeşme, İstanbul ve Tekirdağ’dan gemiler ile Edirne Kapıkule ve İpsala Sınır Kapılarından ise kara yolunu kullanarak Avrupa’ya geçmek istemektedirler.


 

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE                                                       Başadön
...Göçmen kaçakçılığı, doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye sokulması ya da ülkede kalmasına yardımcı olunması, o ülke vatandaşının veya yabancının yurtdışına çıkışına imkân sağlanmasıdır.
....... Göçmen kaçakçılığının nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
***Ekonomik Sebepler.
***Organizatörlerin Ekonomik Düşünceleri.
***Bölgesel Savaşlar, Siyasi Kaos, Kargaşalar ve Baskıcı Yönetimler.
***Bazı ülkelerde iltica ve yasadışı göçü özendiren uygulamalar.
***Terör Örgütlerinin Faaliyetleri.

Başadön
 

  • POLİS RADYOSU
  • EDEVLET
  • KURUMSAL EPOSTA
  • POLSAN
  • MALATYA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • POLİS AKADEMİSİ
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • BİMER