Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Silah Ruhsat İşlemleri

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü

» Harç ücretleri
» Silah ruhsatı almaya engel haller
» Silah taşıma ruhsatı
» Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi için istenecek belgeler
» Patlayıcı madde satınalma ve kullanma izin belgesi almak için gereken belgeler
» Av bayi ruhsatı almak için gerekli belgeler
» Ateşleyici yetki belgesi için istenen belgeler
» Havai fişek gösterrisi için istenen belgeler
» Güvenlik belgesi almak ve yenilemek için istenen belgeler


Harç Ücretleri Başadön
RUHSAT TÜRÜ
Harç Ücreti
Bulundurma
1.470,90 TL
Taşıma
4.596,50 TL
Yivli av tüfeği ruhsatnamesi

4.596,50 TL 
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi

   35.70TL
RUHSAT ALMAYA ENGEL HALLER Başadön
•21 yasini bitirmemis olmak,
•Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,
•Atesli silahla veya 6136 sayili kanunda yazili kesici delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü bulunmak,
•Ruhsatli silahiyla suç islemek veya ruhsatli silahinin muhafazasindaki ihmal ve kusuru neticesi baskalari tarafindan bir suç islenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatli silahini geçici de olsa baskalarina vermekten mahkum olmak,
•Meskun mahalde silah atmak veya silah tasinmasi yasak olan yerlerde silah tasimak, •Taksirli suçlar hariç bir yildan fazla hürriyeti baglayici cezaya mahkum olmak, yüz kizartici suçlarla her türlü kaçakçilik kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve alim-satimlara fesat karistirmak veya Devletin sahsiyetine karsi islenen suçlardan birinden hüküm giymis olmak,
•Ayni veya farkli türden ikiden fazla suçtan dolayi hapis veya agir para cezasina mahkum olmak,
•Uyusturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,
•Ruhsatlarin verilis nedenleri ortadan kalktigi halde durumu ruhsati veren makama alti ay içinde bildirmemek,
•. Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayi 6 aydan fazla hürriyeti baglayici cezaya mahkum olmak.
***Yukarida belirilen suçlarla ilgili olarak suç kaydi sonradan kisinin sicilinden silinmis olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldirilmis olsa bile silah ruhsati almaya ENGELDIR. ***Detayli bilgi için 6136 s.k. ve bu kanuna bagli olarak çikarilan 91/1779 sayili yönetmelige bakiniz.

SİLAH TAŞIMA RUHSATI Başadön
Bulundurma Ruhsatı
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılacak (Meskende veya İş yerinde bulundurulacağı belirtilecek )
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat şubesinden temin edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve yenilemelerde
İş Yerinde Bulundurma ise
9- İş Yeri Ruhsat Fotokopisi: Aslı ile birlikte getirilecek
10- Vergi Dairesi Yazısı: Bağlı olduğu vergi dairesinden
Şirket veya Ortaklık ise
11-Yetkili Kurul Kararı veya Muvafakat talep edilecek.
12-Ticaret sicil Gazetesi (Ortakları Gösteren en son Gazete )  
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek. *Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.

Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensupları Taşıma Ruhsatı
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılacak. (Yaptığı İş belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu : Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek.
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeciden
8- Resmi Yazı: Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden
9- Sarı Basın Kartı Fotokopisi: Aslı ile birlikte Getirilecek.
10- Ruhsat Fotokopisi : Devir ve Yenilemelerde
*Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek *Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen toptancılara, "bunların ortak veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işten sorumlu ortaklardan iki kişiye"
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte getirilecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu:Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
9- Oda Kayıt Belgesi: Bağlı olduğu Odasından
10-İşyeri Ruhsat Fotokopisi: Aslı ile birlikte gelecek
11- Vergi Dairesinden Yazı: Yaptığı İşten Dolayı vergi mükellefi olduğuna dair.
Şirket veya Ortaklık Söz Konusu ise
12- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi: Aslı ile birlikte (En son ilan edilen ve sorumlu ortakları gösteren gazete)
13- Yetkili Kurul Kararı: Sorumlu ortakları ve Kimlerin Silah Ruhsatı alacağını belirtecek.
*Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, Patlayıcı Madde deposu, Ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile birlikte getirilecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş-İsim*Soyisim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
9- Vergi Dairesinden Yazısı: Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair
10- Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi : Asıl ile birlikte
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Çıkışa teminen ikamet tezkeresi
*İkamet Beyanname Formu
*4 adet vesikalık fotoğraf
*Pasaportun aslı
*Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.) (2 Adet)
***ÖNEMLI NOT
*Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
*Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir
*İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 sayılı Bakanlar kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürlerine
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet)
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek.
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeciden
8- Görev Belgesi: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacak.(Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecek.)
9- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde  
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Yıllık satış tutarı (ciro)
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile birlikte getirilecek.
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
9- Vergi Dairesi Yazısı: Mükellefiyeti ve Yıllık satış tutarını (6.900.00) gösterecek.
10- Kar Zarar Cetveli ve Bilanço: Aslı veya tasdikli fotokopisi
11- Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi : Aslı görülüp tasdik edilecek
12- Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi  
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işiyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (Şirket ise en fazla ortaklardan 2 kişiye)
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf:Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden temin edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- İş Bitirme veya İş Durum Belgesi: Aslı veya Noter Tasdikli Fotokopisi ( Bitirmelerde müracaat tarihi itibarıyla son bir yıl içinde, bitmiş olmasına dikkat edilecek )
9- Vergi Dairesinden Yazı: Müteahhitlikten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair ORTAKLIK VEYA ŞİRKET SÖZKONUSU İSE
10- Ticaret Sicil Gazetesi: Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir
11- Yetkili Kurul Kararı:Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten (2 ortak)
12- Tahkikat : Fiilen ve bizzat müteahhitlik görevini yapıp yapmadığına dair.
13- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine ( Ortaklık sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla 2 kişiye)
1-Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3-Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4-Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5-Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6-Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7-Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8-Kurum İle Yapılan Sözleşme Fotokopisi: Aslı görülüp tasdik edilecek
9-İşyeri Ruhsat Fotokopisi: Aslı görülüp tasdik edilecek
10- Vergi Dairesinden Yazı: Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair ORTAKLIK VEYA ŞİRKET SÖZKONUSU İSE
11- Ticaret Sicil Gazetesi: Ortaklık veya şirket olduğu ile sorumlu müdürleri gösterecek (En son yayınlanan gazete)
12- Yetkili Kurul Kararı: Sorumlu ortaklar ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirtecek (iki kişiyi geçmeyecek )
13- Tahkikat: Fiilen ve bizzat istasyonda bulunup bulunmadığına dair.
14- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde  
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahiplerine
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinde
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Vergi Dairesinden Yazı: Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair
9- SSK Yazısı: Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair olacak
ORTAKLIK VEYA ŞİRKET SÖZKONUSU İSE
10- Ticaret Sicil Gazetesi: Ortaklık veya şirket olduğu ile sorumlu müdürleri göstere en son yayınlanan
11- Yetkili Kurul Kararı: Sorumlu ortaklar ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirtecek (iki kişi)
12- Tahkikat: Fiilen ve bizzat bu işle iştigal edip etmediğine dair. (Her iki durumda da) 13- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
 * Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak birfiil arıcılık yapan yetiştiricilerene
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte getirilecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek.
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Çiftçi Belgesi: Ziraat Odalarından veya İl / İlçe tarım müdürlüklerinden alınacak
9- İl / İlçe Müdürlüğünden Yazı: Kovan adedini ve Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair
10- Müstahsil Makbuzu: Müracaat tarihi itibari ile geriye dönük 1 yıl içinde için de 2000 kg. bal sattığını gösterecek.
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

Fiilen ve bizzat döviz işi ile iştigal eden sorumlu ortaklardan en fazla 2 kişiye
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf:Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Bağlı Oldukları Barodan üyelik yazısı: Baro Başkanı imzalı - Mühürlü olacak
9- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.
12 sayılı noterlik kanununa göre noterlere
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf:Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinde)
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8-Vergi Dairesinden Yazı: Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair
9-Noterlik Belgesinin Fotokopisi: Aslı görülerek tasdik edilecek
10-Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.
Odaların (Ticaret ve sanayi odaları, Sanayi odaları, Ziraat odalarıve Ticaret borsası ) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Bağlı Olduğu Odadan Belge: Başkan ve Genel Sekreterden İmzalı , Mühürlü
9- Görevle ilgili Seçim Tutanağı: Hakim imzalı ve mühürlü olacak.
10- Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.
Asli memur statüsü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlara
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile birlikte
3- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya : Kırtasiyeden
8- İşten Ayrılış şeklini gösteren kurum yazısı
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

91/1779 sayılı yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendinde sayılanlar ve (e) bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı alt bendinde sayılan kamu görevlileri
1- Dilekçe: Yaptığı İş belirtilecek
2- Nüfus Cüz. Fotokopisi: Aslı görülecek tasdik edilecek
3- Görev Belgesi: En yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı olacak. Müracaat tarihi itibarı ile son (30) günde düzenlenmiş olacak.
4- Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak ( 4 Adet)
5- Silah Ruhsat İstek Formu: Ruhsat Şubeden temin edilecek.
6- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden

Yapılan soruşturma sonucu görevine son verilmiş olduğu anlaşılan hariç, en az bir dönem mahlle muhtarlığı yapmış olanlar
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf:Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8-Görev Belgesi: Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak
9-Seçim Kurulu Yazısı: İl/İlçe seçim kurulundan alınacak
10-Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde​
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.
Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapanlar
1- Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben (Yaptığı İş Belirtilecek)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte gelecek
3- Vesikalık Fotoğraf:Son bir yıl içinde çekilmiş olacak (4 Adet )
4- Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv Kaydını da içerecek ( Yaş, İsim, Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5- Sağlık Raporu: Kamu Hastanelerinden
6- Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7- Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeden
8- Görev Belgesi : Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak
9- Ruhsat Fotokopisi : Devir ve Yenilemelerde
* Yenilemelerde silah, şarjörsüz olarak tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir. 
 

 Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için istenecek belgeler Başadön
1-Dilekçe: İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Aslı ile Birlikte
3-Vesikalık Fotoğraf: Son bir yıl içinde çekilmiş olacak ( 5 Adet )
4-Savcılıktan Sabıka Kaydı: Arşiv kaydını da içerecek (Yaş İsim Soy isim tashihi var ise ona göre de sabıka kaydı alınacak, ayrıca evli bayanlarda kızlık soyadına göre sabıka kaydı alınacak.)
5-Sağlık Raporu: Sağlık Ocağından alınacak (Akıl Hastası, Psikolojik, fiziki ve nörolojik yönden Silah Almasında sakınca yoktur.) yazısı yazılacak
6-Silah İstek Formu: Ruhsat Şubesinden Temin Edilecek
7-Tam Kapaklı Karton Dosya: Kırtasiyeciden
8-Ruhsat Fotokopisi: Devir ve Yenilemelerde 
* Yenilemelerde Av Tüfeği tespit tutanağı için Ruhsat Şubeye götürülecek
* Fotokopi Evrakları Aslı ile birlikte getirilecektir.

PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER Başadön
•Tüz . 113. Mad uygun olarak verilecek dilekçe
•Depolama İzin Belgesi
•Depo Uygunluk Raporu (veya denetleme formu)
•Taahhütname
•Beyanname
•Patlayıcı Madde Zorunlu Sorumluluk Dilekçesi
•Yerleşim yeri ve diğer adres Belgesi
•Nüfus Kayıt örneği
•Kimlik Fotokopisi
•Doktor Raporu
•Sabıka Kaydı
•Mavi Şeffaf dosya

AV BAYİ RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER Başadön
◦Dilekçe (Emniyet Müdürlüğüne Hitaben)
◦Doktor raporu (Devlet Hastanesinden Heyet Raporu)
◦Kimlik fotokopisi (Aslı ile Birlikte)
◦Sabıka kayıt belgesi
◦Tapu fotokopisi
◦Kira kontratı
◦Taahhütname
◦5 adet fotoğraf
◦Mavi şeffaf dosya
◦Eski ruhsat

ATEŞLEYİCİ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER Başadön
•Dilekçe (Emniyet Müdürlüğüne Hitaben)
•Yerleşim yeri ve diğer adres Belgesi(Ruhsat Şubeden alınacak)
•Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Heyet Raporu)
•Öğrenim Durum Belgesi Noter onaylı(Ya da Aslı ile birlikte Müracaat edilecek)
•Nüfus kalıt örneği(Ruhsat Şubeden alınacak)
•Kimlik Fotokopisi
•Sabıka Kaydı
•4 adet fotoğraf
•Mavi Şeffaf dosya
•Ateşleyici Müracaat formu (Şubeden Alınacak)
NOT: Hakkında gerekli tahkikat yapılıp durumu uygun olanlar Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği tarihte sınavlara katılacak, sınavda başarılı olanlara Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER Başadön
•Dilekçe (Emniyet Müdürlüğüne Hitaben)
•Ateşleyici Belgesi Fotokopisi
•Güvenlik Belgesi Fotokopisi
•Taahhütname (Ateşçi, Nakilci, Gösteri yaptıracak Şahıs tarafından verilecek)
•Patlayıcı Madde Zorunlu Sorumluluk sigorta Poliçesi
•Kimlik Fotokopisi
•Sabıka Kaydı
•Şeffaf mavi Dosya
NOT: Havai fişek gösterisi (A) sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan kişilerce yapılmaktadır. Yukarıdaki belgeler ile Müdürlüğümüze bir (1) iş günü öncesinden müracaat edenlerin havai fişek gösterisini yapmak istedikleri yerde gerekli tahkikat yapıldıktan sonra uygun olanlara gösteri izni verilmektedir.

GÜVENLİK BELGESİ ALMAK VE YENİLEMEK İÇİN İSTENEN BELGELER Başadön
•Dilekçe (Emniyet Müdürlüğüne Hitaben)
•Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Heyet Raporu)
•Kimlik Fotokopisi
•Sabıka Kaydı
•Eski Güvenlik Belgesinin Aslı(Daha önce almış ise)
•4 adet fotoğraf
•Mavi Şeffaf dosya
​​
  • POLİS RADYOSU
  • EDEVLET
  • KURUMSAL EPOSTA
  • POLSAN
  • MALATYA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • POLİS AKADEMİSİ
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI