Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları

Giriş


     

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafiğin denetiminden ve yönetiminden sorumlu polislerimize yardımcı olunması, sürücülerin daha etkin denetiminin yapılması amacıyla görev yapan Fahri Trafik Müfettişlerinin kanun ve yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi, sorun ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla 09.05.2018 Çarşamba günü saat:14.00’de İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Beşir Kurt Konferans Salonunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlenecektir.​

 Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları;
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. En az kırk yaşında olmak,
 3. En az yüksekokul mezunu olmak,
 4. En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 5. Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
 6. Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 7. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 8. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden Fahri Trafik Müfettişliğine  istekli olanların,
   a)  İki adet vesikalık fotoğraf,
   b)  İkametgah belgesi,
   c)  Sabıka kaydı belgesi,
   d)  Sürücü belgesi fotokopisi,
   e) Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisini
dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmelir gerekmektedir.
​​​​

​​
 • POLİS RADYOSU
 • EDEVLET
 • KURUMSAL EPOSTA
 • POLSAN
 • MALATYA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • POLİS AKADEMİSİ
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER