Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Suriyeli Yabancılar Hk.
 

DUYURU METNİ

İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, Îl Göç idaresi Müdürlüğünce verilen geçerli “Yol izin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Malatya il sınırlan içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır.

Malatya il sınırlan içerisinde yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunan firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında İl Göç idaresi Müdürlüğünce verilen geçerli '‘Yol İzin Belgesi” olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Malatya ili dışına çıkarılmalarının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanması Valilik Makamının 30/11/2017 tarih ve 2017/31 sayılı Kararları ile uygun görülmüştür.

Arz ederim.


MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                               

 
 
  • POLİS RADYOSU
  • EDEVLET
  • KURUMSAL EPOSTA
  • POLSAN
  • MALATYA POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
  • POLİS AKADEMİSİ
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • BİMER